ผู้จัดการ

บาทหลวงยอแซฟ ดร.ลือชัย จันทร์โป๊
ผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการโรงเรียน
2563 - ปัจจุบัน
Visitors: 59,097