ติดต่อเรา

โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ : Wattananusas School
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
24 ถ.วัดโรมันคาทอลิก ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

เบอร์โทรโรงเรียน
ฝ่ายธุรการ - การเงิน
 โทร.038-473987 ต่อ 100  
มือถือ 092-3259925 
โทรสาร : 0-3846-1998

ฝ่ายวิชาการปฐมวัย
 โทร.038-473987 ต่อ 200

ฝ่ายวิชาการประถม - มัธยม 
 โทร.038-473987 ต่อ 104


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 22,511