ติดต่อเรา

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ : Wattananusas School
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
24 ถ.วัดโรมันคาทอลิก ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

เบอร์โทรโรงเรียน
ฝ่ายธุรการ - การเงิน
 โทร.038-473988 ต่อ 100  
 มือถือ 092-3259925 
 โทรสาร : 0-3846-1998

ฝ่ายวิชาการปฐมวัย
 โทร.038-473988 ต่อ 200

ฝ่ายวิชาการประถม - มัธยม 
 โทร.038-473988 ต่อ 104
 Wattananusas_school@hotmail.com

 WWW.WNS.AC.TH 

 wns.ac.th2019

 

 

Visitors: 946,379