หลักสูตรที่เปิดสอน


  • unnamed.png
    ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 1. วันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลสอบ (อาคารพระกุมารเยซู) 1.1 รั...

  • unnamed (4).jpg
    ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 1. วันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลสอบ (ห้องธุรการ อาคารอนุสรณ...

  • unnamed (10).jpg
    ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 1. วันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลสอบ (ห้องธุรการ อาคารอนุสรณ์ ...
Visitors: 22,517