หลักสูตรที่เปิดสอน

 
 
หลักสูตรที่เปิดสอน
1. Science Mathematic Program - SMP
2. Intensive English Program -IEP
3. Science Technology Program -STP
 
   
   
   
   
   
   
   
   

 • unnamed.png
  ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 1. วันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลสอบ มอบตัว (อา...

 • unnamed (4).jpg
  ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 1. วันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลสอบ (ห้องธุรการ อาค...

 • unnamed (10).jpg
  \ ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 1. วันรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลสอบ (ห้องธุรการ อาคารอ...

 • http://masschool.net/grade/diochan/wns.stu กรุณาใส่ข้อความ …

 • Escd-Map.jpg
  โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี (รสจ.) EDUCATION SECTION OF CHANTHABURI DIOCESE http://www.escd.or.th/https://www.facebook.com/escd1/[ประวัติความเป็นมา รสจ.] 1. โรงเรียนดารา...
Visitors: 872,698