ผู้อำนวยการ

ซิสเตอร์มารีอา นงลักษณ์ สันจิตร 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
2563 - ปัจจุบัน

 

 

Visitors: 214,120