ผู้อำนวยการ

   ซิสเตอร์ เวรอนีกา กัลยา ยุติธรรม 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
2565 - ปัจจุบัน

 

 

Visitors: 1,015,891