ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

"ดอกซ่อนกลิ่น"

 ชื่อวิทยาศาสตร์ Polianthes tuberosa

ชื่อวงศ์ AGAVACEAE

ชื่อสามัญ Tuberose

ชื่ออื่น ๆ ซ่อนกลิ่น

ถิ่นกำเนิด อเมริกาใต้

การขยายพันธุ์ แยกหน่อ, แบ่งหัว

Visitors: 1,074,793