สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

"แดง ขาว"
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญในการแสดงออก
สีขาว หมายถึง ความดีงามที่บริสุทธิ์

 

Visitors: 1,074,819