สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

"แดง ขาว"

สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญในการแสดงออก
สีขาว หมายถึง ความดีงามที่บริสุทธิ์

 

Visitors: 8,054