ปีแห่งนักบุญยอแซฟ

บาทหลวงยอแซฟ ดร.ลือชัย จันทร์โป๊
เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ
เชิญชวนร่วมฉลองชุมชนความเชื่อ
วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ในวันที่ 20 มีนาคม 2021
cr: สื่อมวลชนคาทอลิก สังฆมณฑลจันทบุรี
คุณพ่อ ภัทร์ติยะ อินทวัน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ
เชิญชวนร่วมฉลองชุมชนความเชื่อ
วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ในวันที่ 20 มีนาคม 2021
cr: สื่อมวลชนคาทอลิก สังฆมณฑลจันทบุรี
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Visitors: 946,327