>โปสเตอร์ปีแห่งนักบุญยอแซฟ

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

cr: แผนกคริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี
โปสเตอร์ขนาดใหญ่ > https://drive.google.com/drive/folders/1-mpGWB5-FxKMCsa1arMEjzlRrcvAq01Y?usp=sharing

Visitors: 649,884