นพวารขอความช่วยเหลือจากนักบุญโยเซฟ

· • —– ٠ ✤ ٠ —– • ·
นพวารขอความช่วยเหลือ
จากนักบุญโยเซฟ เพื่อส่งเสริมความศรัทธาในปีครอบครัว
· • —– ٠ ✤ ٠ —– • ·
(19 มีนาคม ค.ศ. 2021- 26 มิถุนายน ค.ศ. 2022)
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
   
   
   

 

Visitors: 695,029